عرفه های خدمات بازاریابی تلفنی در شهر شهرکرد توسط اپراتور درگاه تبلیغات:
برای هر تماس تا 5 دقیقه : مبلغ 1000 تومان
برای هر تماس تا 10 دقیقه : مبلغ 1250 تومان
برای هر تماس تا 15 دقیقه : مبلغ 1800 تومان
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر