قیمت هر هدد بر مبنای حد اقل 250 عدد میباشد ، کمتر از این تعدا معادل 250 عدد محاسبه خواهد شد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر