تبلیغات چاپی و توزیعی بعلت استفاده عمومی از امتیازبسیار بالایی برخوردار میباشد این نوع تبلیغات از آنجا که در دسترس طبقات مختلفی از جامعه قرار میگیرد و افراد بسیاری در نقاط مختلف یک کشور و منطقه میتوانند از آن استفاده کنند میتواند سهم بسزایی در بازاریابی ایفا نماید. 
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر