کارت ویزیت کتان امباس ظاهری همانند کارت ویزیت کتان آلمانی دارد که در برخی از موارد به نام کارت ویزیت طرح کتان شناخته می شود می شود . این نوع کارت ویزیت روی مقوای300گرم کارتی که توسط دستگاه آج زن (امباس) سطح آن همانند مقوای کتان آلمانی بافت دار شده است چاپ می شود و وبه دلیل بافت سطح مقوا امکان سلفون کشیدن و یا هر نوع روکش دیگری را ندارد.

باید توجه داشت کارت ویزیتی که روی این نوع جنس چاپ می شود نباید در طراحی آن از رنگهای تخت و یا تیره استفاده کرد.

در مقوای کتان آلمانی امکان چاپ به صورت دورو وجود دارد اما این محصول را نمی توان به صورت دورو چاپ کرد.

کارت ویزیت کتان امباس ظاهری مشابه کارت ویزیت کتان آلمانی دارد اما قیمت آن حدود70%از کارت ویزیت کتان آلمانی مناسب تر است.

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر